3D-ANIMERINGAR

3D-ANIMERINGAR

Animering är en konst där man skapar en rörlig bild. I vårt fall är animeringen baserad på en tidigare

gjord 3d-scen. En detaljerad modell som vi har förberett är berikad med människor i rörelse, bilar och

träd. Därefter renderar vi allt till en önskvärd bildupplösning. Som resultatet får ni en färdig

animation för att presentera byggnader, inredningar, produkter eller någon typ av följande process.