Przekroje i rzuty 3D mieszkań

Wizualizacje aksonometryczne lokali. Przekroje i rzuty 3D mieszkań, domów, lokali użytkowych

Aranżacje przedstawiają przykładowo umeblowany lokal. Ta forma prezentacji inwestycji z założenia przedstawia szerszą perspektywę budynku. Ukazuje dostępne opcje mieszkań, ich układ a także przykładowe wyposażenie.

Wizualizacje przyspieszają proces sprzedaży. Atrakcyjnie i dobrze zaprojektowane wnętrze przykuwa uwagę, a wśród wielu ofert ma za zadanie podnieść atrakcyjność  prezentowanego produktu.

Zaaranżowana przestrzeń jest scenografią, w której klient może siebie wyobrazić, a my ten świat możemy stworzyć od podstaw na Państwa życzenie .

Czym jest aksonometria?

Aksonometria jest przedstawieniem przedmiotu w rzucie na jedną płaszczyznę (rzutnię). Przypomina to w swym wyglądzie stosowane w plastyce rysunki perspektywistyczne. To co różni aksonometrię od innych rodzajów rzutu równoległego, to dążenie do zachowania prawdziwych wymiarów rzutowanych obiektów w co najmniej jednym wybranym kierunku. W rzutach aksonometrycznych rzutnię tworzą odpowiednio trzy osie: X, Y, Z odpowiadające wysokości, szerokości i głębokości. Na zachowanie wielkości kątów, równoległych do obranej płaszczyzny pozwalają niektóre z rodzajów aksonometrii. Rodzaje aksonometrii to: izometria, dimetria prostokątna, dimetria ukośna (aksonometria kawalerska), dimetria ukośna boczna, aksonometria wojskowa.

Izometria

W izometrii wszystkie osie są przesunięte względem siebie o 120º, a wymiary przedmiotu nie są skrócone. Do podstawowych zasad rzutowania izometrycznego zaliczymy:

  • krawędzie równoległe przedmiotu pozostają równoległe również na rysunku,
  • krawędzie poziome równoległe i prostopadłe do płaszczyzny rysunku wykreśla się pod kątem 30º do linii poziomej bez żadnych skrótów,
  • ponadto krawędzie pionowe pozostają pionowe na rysunku.

Dimetria prostokątna (rzuty dwuwymiarowe)

Jest to rzutowanie figury powodujące skrócenie jej krawędzi nierównoległych do płaszczyzny rysunku. W tym przypadku krawędzie przedmiotu rysuje się równolegle do układu osi XYZ. Przedmiot w dimetrii prostokątnej ulega skróceniu w skali 1:2 w kierunku osi X. Na osiach Y, Z zostają zachowane wymiary rzeczywiste.

Dimetria ukośna

Przyjmuje się tu, że kąt pomiędzy kierunkiem rzutowania, a rzutnią wynosi 45º. Natomiast pomiędzy wymiarem wysokości i szerokości jest kąt prosty, ułatwia to rysowanie. W dimetrii kawalerskiej nie ma deformacji, a wymiary w kierunku wszystkich osi są rzeczywiste.

Dimetria ukośna boczna

W dimetrii ukośnej bocznej krawędzie równoległe do osi X (głębokości) rysuje się nachylone pod kątem 45º do pozostałych osi, skracając je o połowę. Natomiast krawędzie przedmiotu równoległe do osi Z (wysokości) i Y (szerokości) rysuje się w rzeczywistych wymiarach, bez skróceń.

Aksonometria wojskowa

Ten rodzaj stosowany jest głównie przy rzutach aksonometrycznych przedmiotów prezentowanych z góry. W aksonometrii wojskowej nie ma deformacji.

Dlaczego warto skorzystać?

Rzuty aksonometryczne służą do zaprezentowania zaaranżowanej powierzchni nawet przed jej powstaniem. Rzuty 3D będą świetną propozycją na prezentacje mieszkań, które są do sprzedaży, dzięki temu, że przekroje 3D pozwalają nam pokazać kupującemu jak będzie wyglądać mieszkanie, jakie elementy wystroju można w nim zmieścić. Rzuty mieszkań pozwalają na zaprezentowanie aranżacji poszczególnych pomieszczeń, dzięki czemu możemy wyobrazić sobie jak będzie wyglądała zakończona inwestycja.