Modelowanie 3D

Trójwymiarowe modele 3D i prototypy

Na podstawie powierzonych materiałów tworzymy trójwymiarowe modele wnętrz, budynków, produktów i wszystkich obiektów wymagających wizualizacji. Aby  rozpocząć Państwa temat rekomendujemy przygotować:

 • dokumentację 2D, rys CAD 2D, bądź model 3D od architekta.
 • propozycję kadru, krótki opis co chcemy zobaczyć w kadrze.
 • opis użytych materiałów oraz produktów
 • otoczenie, zdjęcia kontekstu, zdjęcia z drona,  link z google street view
 • referencje kolorystyczne, inspiracje, inne przykłady zdjęć lub wizualizacji z satysfakcjonującym Państwa efektem.

Przygotujemy propozycje kadrów, następnie widoki poglądowe na których doprecyzujemy ujęcie: ustawimy ludzi 3d, dobierzemy zieleń, bądź akcesoria do wnętrza aby  wprowadzić do ujęcia poszukiwany klimat.

Co to jest modelowanie 3d?

Modelowanie 3d to proces tworzenia i modyfikacji obiektów trójwymiarowych przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego, nazywanego modelerem. Dostarcza on zestawu narzędzi pomocnych przy modelowaniu oraz zbioru podstawowych figur, które można wykorzystać przy budowie obiektów.

Techniki modelowania

Podstawowe – tu obiekty 3d zbudowane są z siatek wielokątów. Mogą być także definiowane przy pomocy krzywych lub powierzchni parametrycznych. Przy siatce wielokątów istnieje przewaga, gdyż bardzo łatwo można deformować obiekt skręcając go lub wyginając. Krzywe parametryczne w naturalny sposób tworzą gładkie powierzchnie.

Złożone:

 • Wytłaczanie – nadawanie dwuwymiarowym przekrojom głębokości, uzyskuje się ją przez przesuwanie przekrojów wzdłuż ścieżki.
 • Bryły obrotowe – powstawanie brył obrotowych, przez obrót przekrojów dwuwymiarowych wokół własnej osi.
 • CSG – to definiowanie brył przez operacje boolowskie na innych bryłach.
 • Subdivision surfaces – nieskomplikowana bryła tworzy zarys obiektu, a algorytm nadaje jej bardziej organiczny kształt.
 • Mapy wysokości – technika modelowania terenów, tworzenie map, gdzie wysokość punktu powiązana jest z kolorem.
 • Mapy przemieszczeń – technika analogiczna do map wysokości, teksturę nakłada się na siatkę wielokątów, wartości tekseli określają na jaką odległość mają zostać przemieszczane  wierzchołki siatki.
 • Metakule – tu tworzona jest powierzchnia, dla której wartości w polu skalarnym są jednakowe, projektant rozmieszcza w przestrzeni trójwymiarowej źródła tego pola.
 • Flora – dotyczy drzew i krzewów, które są modelowane przy pomocy L-systemów lub też w specjalizowanych programach symulujących życie roślin.

Dlaczego warto skorzystać z modelowania 3d?

Olbrzymim wsparciem dla projektowania jest modelowanie 3d, dzięki niemu Twoje pomysły zostaną przez nas urzeczywistnione. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie, a także profesjonalny sprzęt i specjalne oprogramowanie mamy możliwość podnosić walory wyglądu wnętrz, przedmiotów codziennego użytku, mebli.